Com treballo

PROCEDIMENT

Abans de l'inici de qualsevol intervenció es farà una sessió aïllada on s'avaluarà el problema i les possibilitats de tractament.

En cas d'iniciar una intervenció o tractament, es farà una sessió amb una proposta, s'iniciaran les accions d'intervenció i s'aprofondirà en el diagnòstic. 

En els casos de tractaments, la freqüència inicial és setmanal o mínim quinzenal, posteriorment variarà en funció de l'evolució. 

En finalitzar la intervenció es proposarà dur a terme un pla de prevenció de recaigudes amb periodicitat variable. 

En totes les intervencions es proposaran tasques per dur a terme entre les sessions programades.

INFORMACIÓ SOBRE LA CONCERTACIÓ DE CITES

Abans de concertar una visita s'ha de complimentar la documentació necessària (normativa, autoritzacions i proves d'avaluació inicials), rebre la informació sobre el funcionament del gabinet i abonar la cita. Tot aquest procés es pot realitzar presencialment o per mitjans telemàtics.

MESURES ADOPTADES PER LA COVID-19

Si té simptomes o alguna persona propera n'ha tingut en l'última setmana, valori ajornar la visita.

Entre pacients/clients s'ha establert un temps de 10 minuts entre cada visita per evitar les esperes i dur a terme les accions de neteja i ventilació recomandes.

A les sessions es podrà garantir la distància de seguretat.

El acompanyats no poden romandre a la consulta. Es recomana realitzar el pagament per mitjans electrónics.

emerge © , All Rights Reserved. BLOG DESIGN BY Sadaf F K.